ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), μέσα από την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στα πλαίσια της οποίας ο Συνεταιρισμός θα αναπτύσσει δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Ειδικότερα, στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης σκοπός του Συνεταιρισμού είναι «η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας», «ο σχεδιασμός και η διάθεση καινοτόμων προϊόντων και ελεύθερων ψηφιακών υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή» και «το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο» ώστε να επιτευχθεί ο τεχνολογικός γραμματισμός των πολιτών της ελληνικής κοινωνίας. Αναλυτικότερα, σχετικά με τον τεχνολογικό γραμματισμό τους, οι επιμέρους στόχοι του Συνεταιρισμού είναι:
α) η εκπαίδευσή τους για την κατάλληλη επιλογή και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας γενικότερα και της ρομποτικής ειδικότερα.
β) η ένταξη των τεχνολογικών μέσων στη ζωή τους με στόχο την αναβάθμιση της επικοινωνίας και της μεταξύ τους συνεργασίας.
γ) η απόκτηση δεξιοτήτων για τον εντοπισμό, τη χρήση και τη σύνθεση των πληροφοριών που βρίσκουν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ώστε να επιλύουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
δ) η ώριμη αποφυγή διαδικτυακών παγίδων που μπορεί να τους εμφανιστούν και σχετίζονται με χρηματικούς εκβιασμούς, πορνογραφικό υλικό, στοιχηματισμούς, εκφοβισμό (bullying) κ.α.
ε) η αποτροπή της πολύωρης άσκοπης χρήσης του διαδικτύου και της προσκόλλησης στις οθόνες (έξυπνα τηλέφωνα/smartphones, υπολογιστές ταμπλέτες/tablets, φορητοί/σταθεροί υπολογιστές, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών/video game consoles) που μπορούν να οδηγήσουν στον εθισμό στο διαδίκτυο και στα βιντεοπαιχνίδια και συναντάται κυρίως στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των νέων και των παιδιών.
στ) η εμπλοκή τους στη δημιουργία πρωτότυπων και καινοτόμων τεχνολογικών και ρομποτικών κατασκευών.
ζ) ο εφοδιασμός τους με μη ευρέως γνωστών/εμπορικών προϊόντων τεχνολογίας και ρομποτικής που διακρίνονται για την πρωτοτυπία τους.
η) η ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας μέσω ομαδοσυνεργατικών μεθόδων ώστε να προοδεύσουν στον 21ο αιώνα, δημιουργώντας παράλληλα στενότερους δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ τους και συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίησή τους. 
 
3. Ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες υπέρ της κοινωνικής και οικονομικής ισότητας και υπέρ της ανάπτυξης και προστασίας των κοινών αγαθών και ειδικότερα θα επιδιώξει:
α) Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με την Πληροφορική, την Ρομποτική, το STEM (ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες/Science, την Τεχνολογία/Technology, την Επιστήμη των Μηχανικών/Engineering και τα Μαθηματικά/Mathematics) και τον Τεχνολογικό Γραμματισμό γενικότερα.
β) Την επιμόρφωση και την τεχνική υποστήριξη των πολιτών της κοινωνίας.
γ) Την έρευνα για πρωτότυπες και καινοτόμες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών.
δ) Την συνεργασία με επιστήμονες και εκπαιδευτικούς που θα προσφέρουν τεχνολογικό γραμματισμό (εκμάθηση πληροφορικής, ρομποτικής, STEM κ.α.).
ε) Την συνεργασία με συλλόγους, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα γενικότερα που επιδιώκουν την προώθηση του τεχνολογικού γραμματισμού (πληροφορικής, ρομποτικής, STEM κ.α.).
στ) Την συμμετοχή σε διαγωνισμούς συναφείς με τον Τεχνολογικό Γραμματισμό (πληροφορικής, ρομποτικής, STEM κ.α.).
ζ) Την διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, εκθέσεων, φεστιβάλ, διαγωνισμών συναφών με τον Τεχνολογικό Γραμματισμό (πληροφορικής, ρομποτικής, STEM κ.α.).
η) Την κατασκευή και εμπορία πρωτότυπων τεχνολογικών εφαρμογών και προϊόντων (πληροφορικής, ρομποτικής, STEM κ.α.).
Για την επίτευξη του σκοπού μας τα μέλη μας εργάζονται συστηματικά.

____________________________

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *